Forretningside/visjon/misjon

Forretningsidé:

Overhalla Transport skal bidra til langsiktig verdiskapning og konkurransekraft for sine kunder gjennom kompetanse, erfaring og riktig verktøy

Visjon:

«Vi skal være ledende aktør innen transport av betongelement og en pålitelig og trygg aktør innen anleggsarbeid i Namdalen»

Misjon:

Vår misjon er å «dekke behovet for trygg og effektiv transport av betongelement og anleggsarbeid i Namdalen»